محمد امری اسرمی

درباره من

دکتر محمد امری اسرمی
image

استادیار گروه آموزشی حسابداری @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

...

محقق گوگل

(1399/10/25)

استنادات

3

h-index

1

i10-index

0

مؤلفین همکار

4

اسکوپوس

استنادات

---

مقالات

---

h-index

---

مؤلفین همکار

---

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1392-1396

دکتري

تربيت مدرس

1378-1380

کارشناسي ارشد

تهران

1374-1378

کارشناسي

علامه طباطبايي

تجارب

1378-1384

حسابرسي

سازمان حسابرسي

مهارت ها

Eviews

LISREL

SmartPLS

SPSS

اولویت های پژوهشی

تئوري هاي مالي و سرمايه گذاري

حسابداري مالي و حسابرسي

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
اثر تعدیل کننده منبع کنترل درونی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران(2020-09-10)
^محمد امری اسرمی*

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
حسابداري موارد خاص   (17 بار دانلود)
رشته : حسابداري , گرایش : حسابداري
اصول حسابداري (1)   (20 بار دانلود)
رشته : حسابداري , گرایش : حسابداري
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري   (14 بار دانلود)
رشته : حسابداري , گرایش : حسابداري
مديريت مالي   (16 بار دانلود)
رشته : مديريت کسب و کار
اصول حسابداري (2)   (53 بار دانلود)
رشته : حسابداري
اصول حسابداري (2)   (46 بار دانلود)
رشته : مديريت بازرگاني
حسابداري صنعتي (1)   (53 بار دانلود)
رشته : مديريت بازرگاني
مالي (2)   (54 بار دانلود)
رشته : حسابداري
حسابداري صنعتي (3)   (52 بار دانلود)
رشته : حسابداري

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی حسابداری، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
m.amriasrami@semnan.ac.ir
982331532584+

فرم تماس