محمد امری اسرمی

درباره من

دکتر محمد امری اسرمی
image

استادیار گروه آموزشی حسابداری @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

محمد امری اسرمی هیات علمی گروه حسابداری در دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری است که در سال ۱۳۹۶ موفق به اخذ دکترای حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس تهران شده است . ایشان علاقمند به مطالعه‌ در حوزه پویایی اطلاعات حسابداری و مالی، نظریه های مالی و حسابرسی می باشد. همچنین بدلیل اهمیت حیاتی بورس اوراق بهادار تهران مطالعاتی در این حوزه انجام داده است....

  • آدرس سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس مرکزی دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، گروه حسابداری
  • ایمیل ,
  • تلفن 982331532584+
  • محقق گوگل پروفایل
  • Research Gate پروفایل
  • وبسایت https://orcid.org/0000-0003-2438-5390

محقق گوگل

(1400/10/27)

استنادات

4

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

3

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1392-1396

دکتري

تربيت مدرس

1378-1380

کارشناسي ارشد

تهران

1374-1378

کارشناسي

علامه طباطبايي

تجارب

1378-1384

حسابرسي

سازمان حسابرسي

مهارت ها

Eviews

LISREL

SmartPLS

SPSS

اولویت های پژوهشی

تئوري هاي مالي و سرمايه گذاري

حسابداري مالي و حسابرسي

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
تاثیر استراتژی تجاری بر رابطه خطی و غیرخطی مسئولیت‌پذیری اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت
پژوهش های حسابداری مالی(2021)
^محمد امری اسرمی, محمدعلی آقایی*
مدلسازی پویایی خطی سودهای باقیمانده حسابداری
پیشرفت های حسابداری(2020)
^محمد امری اسرمی, محمد علی آقایی*
تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد
در نوبت چاپ، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی
رابطه بین هزینه های تامین مالی و سودهای حسابداری با قیمت سهام براساس مدل سود باقیمانده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
^محمد امری اسرمی*, ^سید کاظم ابراهیمی, ^سید عباس ابراهیمی
رابطه برخی متغیرهای مالی و راهبری شرکتی با سرعت حرکت قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری(2021-05-06)
^محمد امری اسرمی*
کاربرد و تاثیر بلاکچین بر تجارت، حسابداری، حسابرسی و مالیات در چهارمین انقلاب صنعتی
هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران(2020-12-10)
^محمد امری اسرمی
اثر تعدیل کننده منبع کنترل درونی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران(2020-09-10)
^محمد امری اسرمی*
رابطه متقابل استراتژی تجاری، کیفیت عملکرد، سرعت حرکت قیمت سهام و بازده سهام شرکت ها
(2021-07-05)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اصول حسابرسی (2)   (23 بار دانلود)
رشته : حسابداري , گرایش : حسابداري
بررسی موارد خاص در حسابداری   (47 بار دانلود)
رشته : حسابداري , گرایش : حسابداري
مبانی حسابداری مدیریت   (32 بار دانلود)
رشته : حسابداري , گرایش : حسابداري
تئوری حسابداری دو   (39 بار دانلود)
رشته : حسابداری , گرایش : حسابداري
بهایابی (1)   (25 بار دانلود)
رشته : حسابداري , گرایش : حسابداري
مديريت مالي   (139 بار دانلود)
رشته : مديريت کسب و کار
حسابداري موارد خاص   (109 بار دانلود)
رشته : حسابداري , گرایش : حسابداري
حسابداري صنعتي (3)   (138 بار دانلود)
رشته : حسابداري
سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري   (96 بار دانلود)
رشته : حسابداري , گرایش : حسابداري
اصول حسابداري (2)   (128 بار دانلود)
رشته : مديريت بازرگاني
اصول حسابداري (1)   (101 بار دانلود)
رشته : حسابداري , گرایش : حسابداري
اصول حسابداري (2)   (144 بار دانلود)
رشته : حسابداري
حسابداري صنعتي (1)   (135 بار دانلود)
رشته : مديريت بازرگاني
مالي (2)   (141 بار دانلود)
رشته : حسابداري

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس مرکزی دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، گروه حسابداری
m.amriasrami@semnan.ac.ir
982331532584+

فرم تماس